Blogs


Geen verplichte overlijdensrisicoverzekering voor NHG

11 november 2019


Wilt u in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De verplichting van een overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld. Dat gaat vanaf 2020 veranderen. 

Voor chronisch zieken, ouderen en ex-patiënten is het in de regel niet eenvoudig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. En als de verzekering wordt afgesloten, is dat vaak tegen een hoge premie. Bij hypotheken met NHG die vóór 2018 werden afgesloten werd een overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld. Zonder deze verzekering was het simpelweg niet mogelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten. Deze verplichting kon het afsluiten van een hypotheek dus flink in de weg staan. 

Vanaf 2020 vervalt de verplichting van een overlijdensrisicoverzekering ook voor bestaande hypotheken met NHG. Met het komen te vervallen van de overlijdensrisicoverzekering voor een hypotheek met NHG, hoopt NHG de woningmarkt toegankelijker te maken voor deze specifieke doelgroep. Het is echter niet aan te raden om vanaf 2020 uw overlijdensrisicoverzekering dan maar direct op te zeggen bij een lopende hypotheek met NHG. Deze verzekering is bedoeld als zekerheid voor uw nabestaanden op het moment dat u weg komt te vallen. Mocht het inkomensgat dan heel groot zijn, dan is deze verzekering bedoeld om dit gat enigszins te dichten door de uitkering van een eenmalig afgesproken bedrag. 


Stapper Vastgoed & Hypotheken beantwoordt de vraag van de maand

28 oktober 2019


Is de makelaarscourtage onderdeel van de kosten koper?

Stapper Vastgoed & Hypotheken: “Nee, de makelaarscourtage staat los van de kosten koper en moet apart worden voldaan. Zowel de kopende als de verkopende partij is de aankoop- dan wel de verkoopmakelaar een courtage schuldig voor bewezen diensten en beiden behoren niet tot de kosten koper.

Courtage

Een courtage is een bepaald bedrag dat de makelaar krijgt voor de hulp die hij u biedt tijdens de aankoop of verkoop van uw woning. Over het algemeen wordt deze courtage betaald op het moment dat de koop of verkoop definitief tot stand is gebracht. Zodra de papieren bij de notaris worden getekend, wordt ook de courtage betaald. Hoeveel dat is, kan per makelaarskantoor verschillen. De courtage kan een bepaald percentage van de totale koopsom zijn, maar er zijn ook kantoren die ervoor kiezen een bepaald bedrag per maand of een eenmalig vastgesteld bedrag af te spreken. Of zelfs een combinatie hiervan. Zorg dat u van tevoren weet hoe uw makelaarskantoor de courtage berekent. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Kosten koper

Als de courtage niet onder de kosten koper valt, wat dan wel? Eenvoudig gezegd zijn de kosten koper alle kosten die voor rekening van de koper zijn en door de overheid zijn vastgesteld. De hoogte van het bedrag hangt af van de verkoopwaarde van de woning en de kosten die de hypotheekverstrekker en notaris hanteert voor het leveren van hun diensten. Kosten voor rekening van de koper zijn de overdrachtsbelasting (2 procent van de aankoopsom), de kosten voor het afsluiten van de hypotheek (advieskosten, kosten NHG en taxatiekosten), notariskosten (voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte) en de Kadasterinschrijving.”


NHG-grens per 2020 verruimd naar ruim 3 ton

14 oktober 2019


Wie in 2020 een huis wil kopen, heeft een mooi voordeel. Vanaf 2020 komt de NHG-grens namelijk boven de 3 ton uit. Deze grens ligt nu nog op 290.000 euro. Op dit moment ligt de gemiddelde koopsom echter al hoger dan de nieuwe NHG-grens, waardoor het nog steeds zo kan zijn dat uw droomhuis boven deze NHG-grens ligt.

NHG-berekening

De NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie) wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Sinds twee jaar gebeurt dit door de gemiddelde koopsom te nemen van woningen die verkocht zijn in de maanden juni, juli en augustus van het voorgaande jaar. Om de NHG-grens voor 2020 te bepalen wordt dus een gemiddelde genomen van de woningen die in 2019 in deze maanden zijn verkocht. 

Gemiddelde koopsom

Voor juni lag de gemiddelde koopsom op 301.736 euro, voor juli op 309.689 euro en voor augustus op 316.183 euro. Door deze bedragen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door drie, kom je uit op een gemiddelde van 309.203 euro. Dit bedrag wordt vervolgens afgerond naar het dichtstbijzijnde bedrag dat deelbaar is door 5000 euro. Daarmee is de nieuwe NHG-grens van 310.000 euro een feit.

Energiebesparende maatregelen

Voor kopers die energiebesparende maatregelen aan de woning treffen, wordt dit bedrag opgerekt naar 328.600 euro. Bij het treffen van energiebesparende maatregelen mag u een hypotheek aanvragen tot maximaal 106 procent van de woningwaarde, waar deze grens normaal gesproken op 100 procent ligt. Met datzelfde percentage wordt dus ook de NHG-grens verruimd. 

Overstappen

Naast de verhoging van de NHG-grens is het ook nieuw dat u vanaf 2020 niet zomaar uw hypotheek kunt oversluiten van één zonder NHG naar een mét NHG. Is uw woning meer dan 310.000 euro waard, dan kunt u niet overstappen naar een hypotheek met NHG. Dit is voor veel huizenbezitters nadelig, omdat er een rentekorting voor hypotheken met NHG geldt. 

Achterhaald

Ondanks deze nieuwe grensbepaling is de waarde nu alweer enigszins achterhaald, als gevolg van de relatief lage stand in juni en juli. Het kan daarom voorkomen dat u, zelfs met een verruiming van de NHG-grens, nog steeds boven deze grens komt en u dus niet in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG. 


Stapper Vastgoed & Hypotheken beantwoordt de vraag van de maand

24 september 2019


Wat hoort allemaal bij de roerende zaken wanneer ik een huis koop?

Stapper Vastgoed & Hypotheken: “Tijdens de bezichtiging van een woning wordt u vaak beïnvloed door het interieur. De meubels die erin staan, de gordijnen voor de ramen of kleur van de accessoires waarmee de woning zijn eigen sfeer krijgt. De zogenaamde roerende goederen. Zodra u de woning hebt gekocht zijn al deze medebepalende factoren echter verdwenen en blijft in de regel een kale ruimte over.

Bij het kopen van een woning wordt altijd gesproken over de onroerende zaak en roerende zaken. De onroerende zaak is, volgende de model koopovereenkomst, ‘het eigendom van het perceel met woning en verdere aanhorigheden’. Onder de verdere aanhorigheden vallen bijvoorbeeld de garage, schuur of carport. Spreekt u verder niets af in de koopovereenkomst, dan koopt u alleen de onroerende zaak. 

U kunt echter ook roerende zaken kopen. Deze zaken vallen officieel buiten de koop, maar kunnen worden opgenomen in de koopovereenkomst. Roerende zaken zijn alle zaken die verplaatst kunnen worden. Denk hierbij aan alle soorten meubilair. Van banken, tot tafels en kasten. Toch zijn de roerende zaken vaak onderwerp van discussie. Valt de perfect op maat gemaakte inbouwkast in de slaapkamer nu wel of niet onder de roerende zaken? En de hordeur die precies bij de openslaande tuindeuren past? 

Om hier geen misverstanden over te laten ontstaan, worden de roerende zaken opgenomen in de koopovereenkomst. Er wordt een lijst gemaakt waarop wordt aangegeven welke zaken in de woning achterblijven, welke zaken door de verkoper worden meegenomen en welke zaken ter overname worden aangeboden. Verkoper en koper kunnen dus afspreken wat er bij de overname van de woning wel en niet is inbegrepen. Deze lijst is bindend en maakt duidelijk wat er allemaal bij de koop is inbegrepen.”


Subsidie isolatiemaatregelen vanaf 2 september

9 september 2019


Energiebesparende maatregelen worden vanuit de overheid steeds meer gestimuleerd door middel van het verstrekken van verschillende subsidies. Vanaf 2 september 2019 wordt ook de subsidie voor isolatiemaatregelen weer opengesteld.

Verduurzamen

Deze subsidie is bedoeld om huiseigenaren aan te moedigen tot het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals het beter isoleren van de woning. Met een beter geïsoleerde woning, verbruikt u minder energie, wat vervolgens weer een positief effect heeft op het klimaat. Het verbeteren van de isolatie in een woning is tevens onderdeel van het verduurzamen van de woning, waarover zoveel geschreven en gesproken is de afgelopen tijd.

Aanvraag indienen

De regeling houdt in dat per woning mogelijk 10.000 euro subsidie beschikbaar wordt gesteld voor grote isolatiemogelijkheden. Hieronder valt bijvoorbeeld het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Om in aanmerking te komen voor de subsidie kan vanaf 2 september een aanvraag worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit geldt voor alle isolatiemaatregelen die vanaf 15 augustus zijn genomen.

Eindtermijn

Aan deze regeling zit wel een eindtermijn. Tot en met december 2020 kunt u de subsidie aanvragen, of tot het moment dat het investeringsplafond van 84 miljoen is bereikt. Dit gebeurde eerder al met dezelfde regeling die vanaf september 2016 gold. Deze is in april 2017 tijdelijk stopgezet vanwege het bereiken van het dit plafond. Vanaf 2 september is de regeling dus weer opengesteld.

Denkt u erover na isolatiemaatregelen te treffen binnen uw woning en wilt u aanspraak maken op de subsidie, wacht daar dan zeker niet te lang mee. 


Inpakken en wegwezen!

14 maart 2019


Verhuizen, het is een van de meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven. Naast de grote financiële uitgaven, het loslaten van de oude omgeving, het klussen in de nieuwe woning en het wennen aan een nieuwe plek komt ongetwijfeld die onvermijdelijke inpakstress om de hoek kijken. Met deze 4 tips van Stapper Vastgoed & Hypotheken wordt inpakken een stuk eenvoudiger!

1. De zolder

De plek waar misschien wel de meeste rommel ligt opgeslagen en het minst aantrekkelijk is om te gaan inpakken. En tóch moet ‘ie leeg. Begin ruim voor de verhuizing en start met deze ruimte, dan kan u die mooi van uw lijstje afvinken!

2. Stay or go

Wij mensen kunnen echte verzamelaars zijn. U weet tenslotte nooit of iets nog van pas komt! Een verhuizing is het ideale moment om eens flink te ‘ontspullen’. Heeft u iets in de afgelopen jaren niet gebruikt? Dan is het zeer aannemelijk dat u het ook in de toekomst niet meer nodig hebt. Doe afstand van spullen die u niet meer nodig hebt, dan blijft de zolder in uw nieuwe woning (voorlopig) een stuk leger!

3. Zakcentje bijverdienen

Een verhuizing gaat vaak flink in de papieren lopen. Naast het aankoopbedrag van de woning heeft u te maken met makelaars- en notariskosten en in de meeste gevallen moet u overdrachtsbelasting afdragen. Daarnaast zullen de talloze bezoekjes aan de bouwmarkt ongetwijfeld een aanslag zijn op uw (spaar)rekening. Verkoop – voor de verhuizing – oude meubelstukken, kleding en overige zaken die u niet wil meenemen naar de nieuwe woning. Marktplaats is hiervoor een ideaal middel. Die extra ‘inkomsten’ zijn in deze dure tijd een welkome aanvulling.

4. Orde in de chaos

Werk kamer voor kamer wanneer u gaat inpakken. Maak gebruik van stevige (verhuis)dozen die makkelijk te stapelen zijn. Zware spullen, zoals boeken, verdeelt u over verschillende dozen. Zo blijft zowel de verhuisdoos als ook uw rug in tact. Zorg dat u op iedere doos duidelijk noteert wat erin zit en op welke kamer in de nieuwe woning de doos geplaatst mag worden bij aankomst in de nieuwe woning.


2019: 1,2 miljard besparen op de hypotheeklasten

6 februari 2019


Ikbenfrits.nl heeft ruim 50.000 hypotheken onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat in 40% van de gevallen een besparing op de maandlasten gerealiseerd kan worden. De adviesketen stelt dat Nederland dit jaar in totaal een potentiële besparing op de hypotheeklasten kan realiseren van 1,2 miljard euro.

Dat is een kleine 25 miljard euro over een periode van twintig jaar. Maar dan moet wel iedereen die zou kunnen besparen dit jaar ook daadwerkelijk zijn hypotheek moeten oversluiten. Want deze besparing wordt na 2019 een stuk lager, waarschuwt Casper van Groos in zijn blog op Ikbenfrits.nl. Versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, beëindiging van het opkoopprogramma van de ECB en hoogstwaarschijnlijk een stijging van de hypotheekrente zorgen ervoor dat de kans op besparing kleiner wordt.

2018: 62 miljoen

In 2018 lag de gemiddelde besparing volgens de adviesketen op 16.557 euro over een periode van 20 jaar. “Het oversluiten van een hypotheek levert daarmee in Nederland dus gemiddeld 827,85 euro per jaar op. Dit betekent dat in 2018 ruim 62 miljoen euro is bespaard door alle Nederlanders die over zijn gesloten.” Er zal dus nog wel iets moeten gebeuren willen we dit jaar de 1,2 miljard euro kunnen aantikken als nationale besparing op de hypotheeklasten.

Bron: InFinance.nl


Inbraak voorkomen tijdens uw vakantie

24 mei 2018


Voor veel Nederlanders klopt de vakantie al weer aan de deur. Echter wordt er vaak niet gedacht aan maatregelen thuis. Inbrekers doen zich tegoed aan woningen van nietsvermoedende vakantiegangers. Per slot van rekening hebben zij vrij spel in de woningen en vaak is het voor hen kinderlijk eenvoudig om op te merken wanneer iemand op vakantie is.

Hieronder volgen enkele tips die er o.a. voor zorgen dat het lijkt alsof u thuis bent. Hierdoor wordt uw huis geen doelwit voor inbrekers.

  • Stel de buren op de hoogte van de vakantie. Zij kunnen het huis in de gaten houden en bij mogelijk onraad de politie waarschuwen.
  • Zorg dat de brievenbus geregeld leeg gehaald wordt. Laat bekenden om de dag de post van de deurmat halen of de brievenbus legen.
  • Gebruik tijdschakelaars bij binnenverlichting. Deze zijn bij alle bouwmarkten voor enkele euro’s verkrijgbaar.
  • Berg gereedschap, ladders en vuilcontainers op in de schuur.
  • Spreek geen antwoordapparaat in met een vakantieboodschap.
  • Let op met wat u deelt op uw social media accounts. Voor criminelen is het een kleine moeite om deze ook te achterhalen.
  • Sluit geen gordijnen en laat de planten staan.

Tenslotte is het van belang om kopieën in bezit te hebben van belangrijke documenten. Maak ook foto’s van waardevolle sieraden en noteer de serienummers. Zo is het gemakkelijker de criminelen op te sporen, wanneer zij bijvoorbeeld de sieraden te koop zetten. Verder is de kans zo aanzienlijk groter dat de verzekering de spullen vergoedt.

Stapper Vastgoed wenst u een fijne en zorgeloze vakantie!